Windsor Florida Hotel

3.5星级
Rua Ferreira Viana 81 | Flamengo, Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro 22210040, Brazil
酒店设施

我们的社区点评

房型详情
写点评
共有361条用户发表的点评,到到网已经审核过点评的真实性 提交点评
日期 | 评分
| 中文优先
所有语种
4分 2014-8-23 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

4分 2014-8-23 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

4分 2014-8-23 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

5分 2014-8-20 点评

更多
到到会员
27条点评
5分 2014-8-18 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

4分 2014-8-18 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

4分 2014-8-17 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

5分 2014-8-17 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

5分 2014-8-16 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

5分 2014-8-15 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

3分 2014-8-14 点评

3分 2014-8-12 点评
下文支持划词翻译
鼠标划选或双击英文即可翻译

更多
5分 2014-8-12 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评

更多

4分 2014-8-9 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评
2014-9-2

更多

4分 2014-8-8 点评

更多
Windsor Florida Hotel的Gerente,负责此条点评
2014-9-2

更多

去过Windsor Florida Hotel吗? 请分享您的经验!

发表点评 上传照片

您是来自Windsor Florida Hotel的么

  • 管理页面
显示该酒店的最低价格 (资料来自我们的合作伙伴)
查看