Hotel Bia'na Rari照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Faustino G. Olivera 203 Col. Figueroa, Oaxaca 68070, Mexico
瓦哈卡排名第113的酒店(共294家) 3.5分 查看7条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-25 至 2014-10-27 共1晚 共2晚
Hotel Bia'na Rari照片
评分:
Hotel Bia'na Rari, 瓦哈卡照片
Hotel Bia'na Rari照片
评分:
Hotel Bia'na Rari, 瓦哈卡照片
Hotel Bia'na Rari照片
评分:
Hotel Bia'na Rari, 瓦哈卡照片
Hotel Bia'na Rari照片
评分:
Hotel Bia'na Rari, 瓦哈卡照片
Hotel Bia'na Rari照片
评分:
Hotel Bia'na Rari, 瓦哈卡照片