Hotel Staccoli照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Viale Ferrara, 17, 47900 Rimini, Italy
里米尼排名第342的酒店(共1029家) 4.0分 查看82条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-03 至 2014-10-05 共1晚 共2晚
  • Hotel Staccoli
  • Hotel Staccoli
  • Hotel Staccoli
  • Hotel Staccoli
  • Hotel Staccoli
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片
Hotel Staccoli照片
评分:
Hotel Staccoli, 里米尼照片