Locanda del Cigno Nero照片

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Via Carlo Levi 12, 16010 Genoa, Italy
热那亚排名第146的酒店(共253家) 3.5分 查看62条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-25 至 2014-10-27 共1晚 共2晚
  • Locanda del Cigno Nero
  • Locanda del Cigno Nero
  • Locanda del Cigno Nero
  • Locanda del Cigno Nero
  • Locanda del Cigno Nero
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片
Locanda del Cigno Nero照片
评分:
Locanda del Cigno Nero, 热那亚照片