A Venice Emeralds照片

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Castello Ramo Grimani 4860, 30122 Venice, Italy
威尼斯排名第592的酒店(共971家) 4.0分 查看62条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-02 至 2014-10-04 共1晚 共2晚
  • A Venice Emeralds
  • A Venice Emeralds
  • A Venice Emeralds
  • A Venice Emeralds
  • A Venice Emeralds
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds: 洗手间挺干净,没有臭臭味
评分:
洗手间挺干净,没有臭臭味
A Venice Emeralds: 床还是比较舒服的
评分:
床还是比较舒服的
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片
A Venice Emeralds照片
评分:
A Venice Emeralds, 威尼斯照片