Hotel Ariston照片

2.0星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Via Mariano Stabile 139, 90139 Palermo, Sicily, Italy
巴勒莫排名第47的酒店(共485家) 4.5分 查看79条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-22 至 2014-10-24 共1晚 共2晚
  • Hotel Ariston
  • Hotel Ariston
  • Hotel Ariston
  • Hotel Ariston
  • Hotel Ariston
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片
Hotel Ariston照片
评分:
Hotel Ariston, 巴勒莫照片