Soggiorno Bartolini照片

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Via A. Miccinesi 16, 50127 Florence, Italy
佛罗伦萨排名第1047的酒店(共1192家) 2.5分 查看2条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-23 至 2014-10-25 共1晚 共2晚
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片
Soggiorno Bartolini照片
评分:
Soggiorno Bartolini, 佛罗伦萨照片