Plaza Hotel Malmo照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Kasinogatan 6, Malmo 20010, Sweden
马尔摩排名第33的酒店(共48家) 4.0分 查看21条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-26 至 2014-10-28 共1晚 共2晚
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片
Plaza Hotel Malmo照片
评分:
Plaza Hotel Malmo, 马尔摩照片