Hostel Erottajanpuisto照片

2.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Uudenmaankatu 9, Helsinki 00120, Finland
酒店网站
酒店设施
赫尔辛基排名第20的酒店(共96家) 4.0分 查看117条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-23 至 2014-10-25 共1晚 共2晚
  • Hostel Erottajanpuisto
  • Hostel Erottajanpuisto
  • Hostel Erottajanpuisto
  • Hostel Erottajanpuisto
  • Hostel Erottajanpuisto
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto: 厨房餐厅
评分:
厨房餐厅
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片
Hostel Erottajanpuisto照片
评分:
Hostel Erottajanpuisto, 赫尔辛基照片