Medea Hotel照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Localita Biglini, 73, 12051 Alba, Italy
Alba排名第19的酒店(共39家) 4.0分 查看23条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-26 至 2014-10-28 共1晚 共2晚
  • Medea Hotel
  • Medea Hotel
  • Medea Hotel
  • Medea Hotel
  • Medea Hotel
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片
Medea Hotel照片
评分:
Medea Hotel, Alba照片