Albergo Duomo照片

3.0星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Via San Donato 14, Montepulciano, Italy
Montepulciano排名第57的酒店(共134家) 4.5分 查看171条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-27 至 2014-10-29 共1晚 共2晚
  • Albergo Duomo
  • Albergo Duomo
  • Albergo Duomo
  • Albergo Duomo
  • Albergo Duomo
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片
Albergo Duomo: 门前
评分:
门前
Albergo Duomo: 门口
评分:
门口
Albergo Duomo: Hotel Duomo
评分:
Hotel Duomo
Albergo Duomo: Hotel Duomo
评分:
Hotel Duomo
Albergo Duomo照片
评分:
Albergo Duomo, Montepulciano照片