Kauri Point照片

5.0星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
4 Mark Wynd, Bonshaw Park, Taupo 3379, New Zealand
酒店网站
酒店设施
陶波排名第2的酒店(共138家) 5.0分 查看176条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-25 至 2014-10-27 共1晚 共2晚
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
  • Kauri Point
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片
Kauri Point照片
评分:
Kauri Point, 陶波照片