Hotel Daisy照片

2.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Morelowa 26A, Krakow 30-222, Poland
克拉科夫排名第513的酒店(共656家) 2.5分 查看51条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-25 至 2014-10-27 共1晚 共2晚
  • Hotel Daisy
  • Hotel Daisy
  • Hotel Daisy
  • Hotel Daisy
  • Hotel Daisy
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片
Hotel Daisy照片
评分:
Hotel Daisy, 克拉科夫照片