Hotel Barbara Fiesa照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Fiesa 68, Piran 6330, Slovenia
Piran排名第12的酒店(共27家) 3.5分 查看39条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-25 至 2014-10-27 共1晚 共2晚
  • Hotel Barbara Fiesa
  • Hotel Barbara Fiesa
  • Hotel Barbara Fiesa
  • Hotel Barbara Fiesa
  • Hotel Barbara Fiesa
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片
Hotel Barbara Fiesa照片
评分:
Hotel Barbara Fiesa, Piran照片