Riad Charai照片

3.5星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
54 Diour Jdad | Zaouia Abassia, Marrakech, Morocco
酒店网站
酒店设施
马拉喀什排名第700的酒店(共1712家) 4.5分 查看95条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-23 至 2014-10-25 共1晚 共2晚
  • Riad Charai
  • Riad Charai
  • Riad Charai
  • Riad Charai
  • Riad Charai
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像
Riad Charai张图片
评分:
Riad Charai, 马拉喀什图像