Cresta Oasis Hotel照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
124 NELSON MANDELA AVE, Harare, Zimbabwe
哈拉雷排名第34的酒店(共78家) 4.0分 查看18条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-11-02 至 2014-11-04 共1晚 共2晚
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片
Cresta Oasis Hotel照片
评分:
Cresta Oasis Hotel, 哈拉雷照片