Rumi Wasi照片

3.5星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Calle Suecia No. 499, Cusco, Peru
酒店网站
酒店设施
库斯科排名第46的酒店(共620家) 4.5分 查看111条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-22 至 2014-10-24 共1晚 共2晚
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
  • Rumi Wasi
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片
Rumi Wasi照片
评分:
Rumi Wasi, 库斯科照片