Hotel Melodia照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Av. La Marina 2247 | San Miguel, Lima, Peru
利马排名第384的酒店(共628家) 2.5分 查看23条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-23 至 2014-10-25 共1晚 共2晚
  • Hotel Melodia
  • Hotel Melodia
  • Hotel Melodia
  • Hotel Melodia
  • Hotel Melodia
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片
Hotel Melodia照片
评分:
Hotel Melodia, 利马照片