Zalmedina Hotel照片

4.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Avenida San Martin No. 5-52, Cartagena, Colombia
酒店网站
酒店设施
卡塔赫纳排名第155的酒店(共308家) 4.0分 查看30条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-27 至 2014-10-29 共1晚 共2晚
  • Zalmedina Hotel
  • Zalmedina Hotel
  • Zalmedina Hotel
  • Zalmedina Hotel
  • Zalmedina Hotel
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片
Zalmedina Hotel照片
评分:
Zalmedina Hotel, 卡塔赫纳照片