Prem's Homestay照片

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Njaliparambu Junction, Kochi (Cochin) 682001, India
柯钦(亦写作“Cochin”)排名第196的酒店(共642家) 4.0分 查看39条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-23 至 2014-10-25 共1晚 共2晚
  • Prem's Homestay
  • Prem's Homestay
  • Prem's Homestay
  • Prem's Homestay
  • Prem's Homestay
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片
Prem's Homestay照片
评分:
Prem's Homestay, 柯钦(亦写作“Cochin”)照片