Chisun Inn Karuizawa照片

2.5星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
日本北佐久郡轻井泽町 389-0111
轻井泽町排名第6的酒店(共166家) 4.0分 查看125条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-22 至 2014-10-24 共1晚 共2晚
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
  • Chisun Inn Karuizawa
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片
Chisun Inn Karuizawa照片
评分:
Chisun Inn Karuizawa, 轻井泽町照片