Mashariki Palace Hotel照片

4.0星级 2014旅行者之选 奢华酒店 | 小型酒店

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Nyumba Ya Moto Street | Cn. 293, Stone Town 3904, Tanzania
石头城排名第2的酒店(共70家) 4.5分 查看222条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-11-02 至 2014-11-04 共1晚 共2晚
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
 • Mashariki Palace Hotel
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片
Mashariki Palace Hotel照片
评分:
Mashariki Palace Hotel, 石头城照片