Ohuka Place Homestay照片

3.5星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
11 Ohuka Place | Ohuka Park, Whitianga 3510, New Zealand
菲蒂昂格排名第26的酒店(共76家) 5.0分 查看11条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-23 至 2014-10-25 共1晚 共2晚
  • Ohuka Place Homestay
  • Ohuka Place Homestay
  • Ohuka Place Homestay
  • Ohuka Place Homestay
  • Ohuka Place Homestay
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片
Ohuka Place Homestay照片
评分:
Ohuka Place Homestay, 菲蒂昂格照片