Kauai Beach Resort照片

3.5星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
4331 Kauai Beach Drive, Lihue, Kauai, HI 96766 (原名Kauai Beach Resort - an Aqua Boutique)
酒店网站
酒店优惠信息
酒店设施
利胡埃排名第5的酒店(共12家) 4.0分 查看1390条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-25 至 2014-10-27 共1晚 共2晚
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
  • Kauai Beach Resort
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片
Kauai Beach Resort照片
评分:
Kauai Beach Resort, 利胡埃照片