Haven Vietnam照片

2014旅行者之选 家庭式酒店/民宿

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
To 2, Khu vuc 1, Bai Xep | Phuong Ghenh Rang, Thanh pho, Quy Nhon 590000, Vietnam (原名Haven Guesthouse)
归仁排名第1的酒店(共40家) 5.0分 查看92条点评
查看地区优惠酒店
入住离店: 共2晚 2014-10-03 至 2014-10-05 共1晚 共2晚
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片
Haven Vietnam照片
评分:
Haven Vietnam, 归仁照片