Club Salina Wharf照片

4.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Triq Il-Majjiera, Qawra, Island of Malta SPB08, Malta
Qawra排名第10的酒店(共23家) 3.0分 查看204条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-26 至 2014-10-28 共1晚 共2晚
  • Club Salina Wharf
  • Club Salina Wharf
  • Club Salina Wharf
  • Club Salina Wharf
  • Club Salina Wharf
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片
Club Salina Wharf照片
评分:
Club Salina Wharf, Qawra照片