Clearbrook Motel照片

4.0星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
72 Helwick Street | (Corner of Helwick & Upton Streets), Wanaka 9305, New Zealand
瓦纳卡排名第37的酒店(共116家) 4.5分 查看187条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-22 至 2014-10-24 共1晚 共2晚
  • Clearbrook Motel
  • Clearbrook Motel
  • Clearbrook Motel
  • Clearbrook Motel
  • Clearbrook Motel
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel: 洗手间
评分:
洗手间
Clearbrook Motel: 洗衣机
评分:
洗衣机
Clearbrook Motel: 房间
评分:
房间
Clearbrook Motel: 小厨房
评分:
小厨房
Clearbrook Motel: 阳台景观
评分:
阳台景观
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片
Clearbrook Motel照片
评分:
Clearbrook Motel, 瓦纳卡照片