Hotel Lido照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Via Roma 1, 06065 Passignano Sul Trasimeno, Italy
Passignano Sul Trasimeno排名第23的酒店(共28家) 3.5分 查看83条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-23 至 2014-10-25 共1晚 共2晚
  • Hotel Lido
  • Hotel Lido
  • Hotel Lido
  • Hotel Lido
  • Hotel Lido
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片
Hotel Lido照片
评分:
Hotel Lido, Passignano Sul Trasimeno照片