Sunbeam照片

2.5星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Kardamena, Greece
Kardamena排名第17的酒店(共74家) 4.5分 查看26条点评
查看地区优惠酒店
入住离店: 共2晚 2014-10-25 至 2014-10-27 共1晚 共2晚
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片
Sunbeam照片
评分:
Sunbeam, Kardamena照片