Ibis Budget Niort照片

2.0星级
2014年卓越奖

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
2 Rue Christophe Colomb | ZAC de Baussais, 79260 La Creche, France
La Creche排名第4的酒店(共8家) 4.0分 查看117条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-26 至 2014-10-28 共1晚 共2晚
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片
Ibis Budget Niort照片
评分:
Ibis Budget Niort, La Creche照片