Hotel Ambato照片

3.5星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Guayaquil 0108 y Rocafuerte, Ambato 0108, Ecuador
Ambato排名第8的酒店(共16家) 3.5分 查看14条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-10-24 至 2014-10-26 共1晚 共2晚
  • Hotel Ambato
  • Hotel Ambato
  • Hotel Ambato
  • Hotel Ambato
  • Hotel Ambato
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片
Hotel Ambato照片
评分:
Hotel Ambato, Ambato照片